นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตเมื่อ 2022-09-01

พรพิมล อิ่มสําราญ ("เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยพรพิมล อิ่มสําราญ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของเราและโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการ" ของเรา) ควบคู่ไปกับแอปพลิเคชันของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราคุณหมายความว่าคุณได้อ่านทําความเข้าใจและยอมรับการรวบรวมการจัดเก็บการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกําหนดในการให้บริการของเรา

คําจํากัดความและคําศัพท์สําคัญ

เพื่อช่วยอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งที่มีการอ้างอิงข้อกําหนดใด ๆ เหล่านี้จะถูกกําหนดอย่างเคร่งครัดว่า:

  - คุกกี้: ข้อมูลจํานวนเล็กน้อยที่สร้างโดยเว็บไซต์และบันทึกโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ใช้เพื่อระบุเบราว์เซอร์ของคุณให้การวิเคราะห์จดจําข้อมูลเกี่ยวกับคุณเช่นการตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

  -บริษัท: เมื่อนโยบายนี้กล่าวถึง "บริษัท" "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา" หมายถึง Kayena Marketing Simulation Co.,ltd, (บ้านเลขที่ 99/106 . แจ้งวัฒนะ 1  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210) ที่รับผิดชอบข้อมูลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  -ประเทศ: ในกรณีที่พรพิมล อิ่มสําราญ หรือเจ้าของ/ผู้ก่อตั้งพรพิมล อิ่มสําราญ ในกรณีนี้คือประเทศไทย

  -ลูกค้า: หมายถึง บริษัท องค์กร หรือบุคคลที่สมัครใช้บริการ พรพิมล อิ่มสําราญ เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการของคุณ

  -อุปกรณ์: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้เยี่ยมชม พรพิมลอิ่ม สําราญ และใช้บริการ

  - ที่อยู่ IP: อุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะได้รับหมายเลขที่เรียกว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) หมายเลขเหล่านี้มักจะถูกกําหนดในบล็อกทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ IP มักใช้เพื่อระบุตําแหน่งที่อุปกรณ์กําลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  -บุคลากร: หมายถึง บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจาก พรพิมล อิ่มสําราญ หรืออยู่ภายใต้สัญญาให้บริการในนามของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  - ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น ๆ โดยตรงโดยอ้อมหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น ๆ - รวมถึงหมายเลขประจําตัวส่วนบุคคล - ช่วยให้สามารถระบุตัวตนหรือระบุตัวตนของบุคคลธรรมดาได้

  -บริการ: หมายถึง บริการที่จัดทําโดย พรพิมล อิ่มสําราญ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกําหนดสัมพัทธ์ (ถ้ามี) และบนแพลตฟอร์มนี้

  - บริการของบุคคลที่สาม: หมายถึงผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการประกวดพันธมิตรส่งเสริมการขายและการตลาดและอื่น ๆ ที่ให้บริการเนื้อหาของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

  -เว็บไซต์: พรพิมล อิ่มสําราญ."' s"เว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL นี้: https://kayena-simulations.io/

  -คุณ: บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนกับ พรพิมล อิ่มสําราญ เพื่อใช้บริการ

  

เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

เรารวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราสั่งซื้อสมัครรับจดหมายข่าวของเราตอบแบบสํารวจหรือกรอกแบบฟอร์ม

  -ชื่อ / ชื่อผู้ใช้

  -หมายเลขโทรศัพท์

  - ที่อยู่อีเมล

  - ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  -ตําแหน่งงาน

  - ที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงิน

  

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแม้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์:

- Photo Gallery (รูปภาพ): การอนุญาตให้เข้าถึงแกลเลอรีรูปภาพช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพใด ๆ จากแกลเลอรีรูปภาพของพวกเขาคุณสามารถปฏิเสธการเข้าถึงแกลเลอรีรูปภาพสําหรับเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัย

  

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร?

ข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกนํามาใช้ในหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  - เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ (ข้อมูลของคุณช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ดีขึ้น)

  - เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา (เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงข้อเสนอเว็บไซต์ของเราตามข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เราได้รับจากคุณ)

  - เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า (ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อคําขอบริการลูกค้าและความต้องการการสนับสนุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

  -เพื่อประมวลผลธุรกรรม

  - เพื่อจัดการแข่งขันโปรโมชั่นการสํารวจหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของเว็บไซต์

  - เพื่อส่งอีเมลเป็นระยะ ๆ

พรพิมล อิ่มสําราญ ใช้ข้อมูลผู้ใช้ปลายทางจากบุคคลที่สามเมื่อใด

พรพิมล อิ่มสําราญ จะรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จําเป็นต่อการให้บริการพรพิมล อิ่มสําราญ แก่ลูกค้าของเรา

ผู้ใช้ปลายทางอาจให้ข้อมูลที่พวกเขาได้เปิดเผยบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียโดยสมัครใจแก่เรา หากคุณให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราเราอาจรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่คุณระบุไว้ คุณสามารถควบคุมจํานวนข้อมูลที่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียของคุณเปิดเผยต่อสาธารณะได้โดยไปที่เว็บไซต์เหล่านี้และเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

พรพิมล อิ่มสําราญ ใช้ข้อมูลลูกค้าจากบุคคลที่สามเมื่อใด

เราได้รับข้อมูลบางอย่างจากบุคคลที่สามเมื่อคุณติดต่อเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งที่อยู่อีเมลของคุณมาให้เราเพื่อแสดงความสนใจในการเป็น พรพิมล อิ่

ลูกค้า มสํารา ญ เราได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สามที่ให้บริการตรวจจับการฉ้อโกงอัตโนมัติแก่ พรพิมล อิ่มสําราญ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเป็นครั้งคราว คุณสามารถควบคุมจํานวนข้อมูลที่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียของคุณเปิดเผยต่อสาธารณะได้โดยไปที่เว็บไซต์เหล่านี้และเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

เราแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมกับบุคคลที่สามหรือไม่?

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมทั้งส่วนบุคคลและไม่ใช่ส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเช่นผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการประกวดพันธมิตรส่งเสริมการขายและการตลาดและอื่น ๆ ที่ให้เนื้อหาของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันกับ บริษัท ในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของเราและหากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการการขายสินทรัพย์หรือการปรับโครงสร้างธุรกิจอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้สืบทอดผลประโยชน์ของเรา

เราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เพื่อทําหน้าที่และให้บริการแก่เราเช่นการโฮสต์และบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์และเว็บไซต์ของเราการจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูลการจัดการอีเมลการตลาดการจัดเก็บการประมวลผลบัตรเครดิตการบริการลูกค้าและการปฏิบัติตามคําสั่งซื้อสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจซื้อผ่านเว็บไซต์ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถให้บริการเหล่านี้แก่เราและเพื่อคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลไฟล์บันทึกบางส่วนของเรา รวมถึงที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์กับบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรด้านการวิเคราะห์เว็บ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน และเครือข่ายโฆษณา หากที่อยู่ IP ของคุณถูกแชร์อาจใช้เพื่อประมาณตําแหน่งทั่วไปและเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่นความเร็วในการเชื่อมต่อไม่ว่าคุณจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ในตําแหน่งที่ใช้ร่วมกันและประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ พวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาของเราและสิ่งที่คุณเห็นบนเว็บไซต์จากนั้นให้การตรวจสอบการวิจัยและการรายงานสําหรับเราและผู้โฆษณาของเรา

นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือฝ่ายเอกชนตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวเชื่อว่าจําเป็นหรือเหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องกระบวนการทางกฎหมาย (รวมถึงหมายศาล) เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเราหรือของบุคคลที่สามความปลอดภัยของสาธารณะหรือบุคคลใด ๆ เพื่อป้องกันหรือหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งศาล กฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางที่ไหนและเมื่อใด

พรพิมล อิ่มสําราญ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาให้เรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

เราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณอย่างไร?

การส่งที่อยู่อีเมลของคุณบนเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับอีเมลจากเรา คุณสามารถยกเลิกการเข้าร่วมในรายชื่ออีเมลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ลิงค์เลือกไม่รับหรือตัวเลือกการยกเลิกการสมัครอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในอีเมลที่เกี่ยวข้อง เราส่งอีเมลไปยังบุคคลที่อนุญาตให้เราติดต่อพวกเขาโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สามเท่านั้น เราไม่ส่งอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์เพราะเราเกลียดสแปมเท่าที่คุณทํา การส่งที่อยู่อีเมลของคุณแสดงว่าคุณตกลงที่จะอนุญาตให้เราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณสําหรับการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าบนไซต์ต่างๆ เช่น Facebook ซึ่งเราจะแสดงโฆษณาที่กําหนดเองแก่บุคคลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเลือกรับการสื่อสารจากเรา ที่อยู่อีเมลที่ส่งผ่านหน้าการประมวลผลคําสั่งซื้อเท่านั้นจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลและการอัปเดตเกี่ยวกับคําสั่งซื้อของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากคุณได้ให้อีเมลเดียวกันนี้กับเราผ่านวิธีการอื่นเราอาจใช้อีเมลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หมายเหตุ: หากคุณต้องการยกเลิกการรับอีเมลในอนาคตเมื่อใดก็ได้เราจะรวมคําแนะนําในการยกเลิกการสมัครโดยละเอียดไว้ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน?

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่เราต้องการเพื่อให้ พรพิมล อิ่มสําราญ แก่คุณและบรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ นี่เป็นกรณีสําหรับทุกคนที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณด้วยและผู้ที่ดําเนินการบริการในนามของเรา เมื่อเราไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไปและไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับของเราเราจะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบของเราหรือทําให้เป็นบุคคลเพื่อให้เราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อหรือป้อนส่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราขอเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน/เครดิตที่ให้มาทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) จากนั้นเข้ารหัสลงในฐานข้อมูลผู้ให้บริการเกตเวย์การชําระเงินของเราเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตที่มีสิทธิ์การเข้าถึงพิเศษสําหรับระบบดังกล่าวและจําเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ หลังจากการทําธุรกรรมข้อมูลส่วนตัวของคุณ (บัตรเครดิตหมายเลขประกันสังคมการเงิน ฯลฯ ) จะไม่ถูกเก็บไว้ในไฟล์ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยัง พรพิมล อิ่มสําราญ หรือรับประกันว่าข้อมูลของคุณในบริการอาจไม่สามารถเข้าถึงเปิดเผยเปลี่ยนแปลงหรือทําลายโดยการละเมิดการป้องกันทางกายภาพเทคนิคหรือการจัดการใด ๆ ของเรา

ข้อมูลของฉันสามารถถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น ๆ ได้หรือไม่?

พรพิมล อิ่มสําราญ ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราผ่านการโต้ตอบโดยตรงกับคุณหรือจากการใช้บริการช่วยเหลือของเราอาจถูกถ่ายโอนเป็นครั้งคราวไปยังสํานักงานหรือบุคลากรของเราหรือไปยังบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ทั่วโลกและอาจดูและโฮสต์ได้ทุกที่ในโลกรวมถึงประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายบังคับใช้ทั่วไปที่ควบคุมการใช้และการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตโดยใช้ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นคุณยินยอมโดยสมัครใจในการถ่ายโอนข้ามพรมแดนและโฮสต์ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน บริการพรพิมล อิ่มสําราญ ปลอดภัยหรือไม่?

เราใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เรามีขั้นตอนทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเพื่อช่วยปกป้องป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและใช้ข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามทั้งคนและระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถเข้าใจผิดได้รวมถึงระบบเข้ารหัส นอกจากนี้ผู้คนสามารถก่ออาชญากรรมโดยเจตนาทําผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ดังนั้นในขณะที่เราใช้ความพยายามตามสมควรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ หากกฎหมายที่บังคับใช้กําหนดหน้าที่ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณยอมรับว่าการประพฤติมิชอบโดยเจตนาจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติตามหน้าที่นั้น

ฉันสามารถอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลของฉันได้หรือไม่?

สิทธิ์ที่คุณต้องขออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลพรพิมล อิ่มสําราญ รวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับพรพิมล อิ่มสําราญ บุคลากรอาจปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของตนตามรายละเอียดในนโยบายการจ้างงานภายในบริษัทของเรา

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขอจํากัดการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ดังต่อไปนี้ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อ (1) อัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการสื่อสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้รับจากเราหรือ (3) ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณในระบบของเรา (ขึ้นอยู่กับย่อหน้าต่อไปนี้) โดยการยกเลิกบัญชีของคุณ การปรับปรุงการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงและการลบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลที่เราได้ให้ไว้กับบุคคลที่สามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะมีการอัปเดตแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบดังกล่าว เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเราอาจดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม (เช่นการขอรหัสผ่านที่ไม่ซ้ํากัน) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณหรือทําการแก้ไข คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณที่ไม่ซ้ํากันตลอดเวลา

คุณควรทราบว่าเป็นไปไม่ได้ทางเทคโนโลยีที่จะลบบันทึกข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราออกจากระบบของเรา ความจําเป็นในการสํารองข้อมูลระบบของเราเพื่อปกป้องข้อมูลจากการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจหมายความว่าสําเนาข้อมูลของคุณอาจมีอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถลบได้ซึ่งจะเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะค้นหา ทันทีหลังจากได้รับคําขอของคุณข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราใช้อย่างแข็งขันและสื่ออื่น ๆ ที่ค้นหาได้ง่ายจะได้รับการอัปเดตแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุดและในขอบเขตที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ทางเทคนิค

หากคุณเป็นผู้ใช้ปลายทางและต้องการอัปเดตลบหรือรับข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณคุณสามารถทําได้โดยติดต่อองค์กรที่คุณเป็นลูกค้า

บุคลากร

หากคุณเป็นพนักงานหรือผู้สมัคร พร พิมล อิ่มสําราญ เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราโดยสมัครใจ เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการผลประโยชน์ให้กับคนงานและคัดกรองผู้สมัคร

คุณสามารถติดต่อเราเพื่อ (1) อัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ (2) เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับการสื่อสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้รับจากเราหรือ (3) รับบันทึกข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ การปรับปรุงการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงและการลบดังกล่าวจะไม่มีผลต่อข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรักษาไว้หรือข้อมูลที่เราได้ให้ไว้กับบุคคลที่สามตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่จะมีการอัปเดตแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบดังกล่าว

การขายกิจการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามใน 

เหตุการณ์ของการขายการควบรวมกิจการหรือการโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรืออย่างมีนัยสําคัญทั้งหมดของ พรพิมลอิ่ม สําราญ หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ (ตามที่กําหนดไว้ในที่นี้) หรือส่วนนั้นของ พรพิมลอิ่ม สําราญ หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือในกรณีที่เรายุติธุรกิจของเราหรือยื่นคําร้องหรือได้ยื่นคําร้องต่อเราในการล้มละลาย การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการดําเนินการที่คล้ายกันโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่สามตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัท

เราอาจเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เกี่ยวกับคุณให้กับบริษัทในเครือของเรา สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ "บริษัทในเครือ" หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ พรพิมล อิ่มสําราญไม่ว่าจะโดยความเป็นเจ้าของหรืออื่น ๆ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราให้กับ บริษัท ในเครือของเราจะได้รับการปฏิบัติโดย บริษัท ในเครือเหล่านั้นตามข้อกําหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คํานึงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย คุณยินยอมให้มีเขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยกเว้นบุคคลเหล่านั้นที่อาจมีสิทธิ์เรียกร้องภายใต้ Privacy Shield หรือกรอบการทํางานของสวิส-สหรัฐอเมริกา

กฎหมายของประเทศไทยยกเว้นความขัดแย้งของกฎหมายจะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นรัฐชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ

การใช้ พรพิมล อิ่มสําราญ หรือติดต่อเราโดยตรง แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณไม่ควรมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องการมีส่วนร่วมโดยตรงกับเราหรือการติดตามการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ความยินยอมของคุณ

เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้คุณมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ในสิ่งที่ถูกตั้งค่าเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและวิธีการใช้ โดยการใช้เว็บไซต์ของเราการลงทะเบียนบัญชีหรือการซื้อคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับข้อกําหนด

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการเท่านั้น บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ดําเนินการหรือควบคุมโดย พรพิมล อิ่มสําราญ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความถูกต้องหรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าวและเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ได้รับการตรวจสอบตรวจสอบหรือตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์โดยเรา โปรดจําไว้ว่าเมื่อคุณใช้ลิงก์เพื่อไปจากบริการไปยังเว็บไซต์อื่นนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป การเรียกดูและการโต้ตอบของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงก์บนแพลตฟอร์มของเราอยู่ภายใต้กฎและนโยบายของเว็บไซต์นั้น บุคคลที่สามดังกล่าวอาจใช้คุกกี้ของตนเองหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

การโฆษณา

เว็บไซต์นี้อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สามและลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พรพิมล อิ่มสําราญ ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในโฆษณาหรือเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทําหรือเนื้อหาของโฆษณาและเว็บไซต์เหล่านั้นและข้อเสนอของบุคคลที่สาม

การโฆษณาทําให้ พรพิมล อิ่มสําราญ และเว็บไซต์และบริการมากมายที่คุณใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราทํางานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาปลอดภัย ไม่สร้างความรําคาญ และมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด

โฆษณาของบุคคลที่สามและลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีการโฆษณาสินค้าหรือบริการไม่ใช่การรับรองหรือคําแนะนําโดย พรพิมล อิ่มสําราญ ของเว็บไซต์สินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม พรพิมล อิ่มสําราญ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณาสัญญาหรือคุณภาพ / ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําเสนอในโฆษณาทั้งหมด

คุกกี้สําหรับการโฆษณา

คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์และบริการออนไลน์อื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้โฆษณาออนไลน์มีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสําหรับคุณ สิ่งนี้เรียกว่าการโฆษณาตามความสนใจ นอกจากนี้ยังทําหน้าที่ต่างๆ เช่น ป้องกันไม่ให้โฆษณาเดิมปรากฏขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง และทําให้แน่ใจว่าโฆษณาจะแสดงอย่างถูกต้องสําหรับผู้ลงโฆษณา หากไม่มีคุกกี้ผู้ลงโฆษณาจะเข้าถึงผู้ชมได้ยากหรือทราบจํานวนโฆษณาที่แสดงและจํานวนคลิกที่พวกเขาได้รับ

คุกกี้

พรพิมล อิ่มสําราญ ใช้ "คุกกี้" เพื่อระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทํางานของเว็บไซต์ของเรา แต่ไม่จําเป็นต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตามหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ฟังก์ชันบางอย่างเช่นวิดีโออาจไม่พร้อมใช้งานหรือคุณจะต้องป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เนื่องจากเราจะไม่สามารถจําได้ว่าคุณได้เข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้ปิดใช้งานคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตามหากคุณปิดใช้งานคุกกี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทํางานบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้องหรือทั้งหมด เราไม่เคยวางข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ในคุกกี้

การบล็อกและปิดใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดคุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้บล็อกคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน แต่การกระทํานี้อาจบล็อกคุกกี้ที่จําเป็นของเราและป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ของเราทํางานอย่างถูกต้องและคุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติและบริการทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ คุณควรทราบด้วยว่าคุณอาจสูญเสียข้อมูลที่บันทึกไว้ (เช่นรายละเอียดการเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้การตั้งค่าไซต์) หากคุณบล็อกคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณ เบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันทําให้การควบคุมที่แตกต่างกันพร้อมใช้งานสําหรับคุณ การปิดใช้งานคุกกี้หรือหมวดหมู่ของคุกกี้ไม่ได้ลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณคุณจะต้องทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองจากภายในเบราว์เซอร์ของคุณคุณควรไปที่เมนูความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรีมาร์เก็ตติ้ง

เราใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้ง รีมาร์เก็ตติ้งคืออะไร ในการตลาดดิจิทัลรีมาร์เก็ตติ้ง (หรือการกําหนดเป้าหมายใหม่) คือแนวทางปฏิบัติในการแสดงโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแล้ว ช่วยให้ บริษัท ของคุณดูเหมือนว่าพวกเขากําลัง "ติดตาม" ผู้คนทั่วอินเทอร์เน็ตโดยการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้มากที่สุด

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ

เราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปี เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปีโดยเจตนา หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเราจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการและนโยบายของเราและเราอาจจําเป็นต้องทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริการและนโยบายของเราอย่างถูกต้อง เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นเราจะแจ้งให้คุณทราบ (ตัวอย่างเช่นผ่านบริการของเรา) ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และให้โอกาสคุณในการตรวจสอบก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ จากนั้นหากคุณยังคงใช้บริการต่อไปคุณจะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง หากคุณไม่ต้องการยอมรับนโยบายนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วคุณสามารถลบบัญชีของคุณได้

บริการของบุคคลที่สาม

เราอาจแสดง รวม หรือทําให้เนื้อหาของบุคคลที่สามพร้อมใช้งาน (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการผลิตภัณฑ์อื่นๆ) หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ("บริการของบุคคลที่สาม")

คุณรับทราบและยอมรับว่า พรพิมล อิ่มสําราญ จะไม่รับผิดชอบต่อบริการของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาความถูกต้องการปฏิบัติตามกฎหมายความเหมาะสมคุณภาพหรือด้านอื่น ๆ พรพิมล อิ่มสําราญ ไม่รับผิดชอบและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดสําหรับบริการของบุคคลที่สามใด ๆ

บริการและลิงก์ของบุคคลที่สามมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและคุณเข้าถึงและใช้งานทั้งหมดด้วยความเสี่ยงของคุณเองและอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว

พิกเซลของ Facebook

พิกเซลของ Facebook เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาโดยการทําความเข้าใจสิ่งที่ผู้คนทําบนเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้พิกเซลเพื่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณาของคุณแสดงต่อผู้คนที่เหมาะสม พิกเซลของ Facebook อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณใช้บริการ พิกเซลของ Facebook รวบรวมข้อมูลที่จัดขึ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา

อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคําถามใด ๆ

 -ผ่านทางอีเมล์:  contact@kayena-simulations.io