การรับรองวิทยฐานะโรงเรียนความงาม ATICA

คณะกรรมการรับรองคุณภาพแห่งชาติของการออกแบบเล็บเครื่องสําอาง
ถนนสุขุมวิทย์ 324
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
123-456-891
www.naccon.org

สํานักงานคณะกรรมการรับรองคุณภาพการออกแบบเล็บและเครื่องสําอางแห่งชาติ (NACCON) ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการไทยว่าเป็นหน่วยงานรับรองคุณภาพระดับชาติสําหรับโรงเรียนหลังมัธยมศึกษาและหลักสูตรศิลปะและวิทยาศาสตร์ความงาม

สถานะการรับรองวิทยฐานะของแต่ละวิทยาเขตของ ATICA School มีดังนี้: ได้รับการรับรอง: กรุงเทพฯ