ศูนย์การศึกษา ATICA เพื่อสุขภาพและความงาม

โรงเรียนเสริมสวยมืออาชีพชั้นนําของประเทศไทย

คุณสงสัยหรือไม่ว่ามีอะไรอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนสอนทำเล็บ แล้วคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใด หลังสมัครเข้าเรียนที่นี่?

หลักสูตรโรงเรียนสอนทำเล็บของเรา ครอบคลุมหัวข้อและทักษะที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นในการเป็นช่างทำเล็บมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาต มากกว่าการเรียนแค่พื้นฐานการทำเล็บ นักเรียนที่มาเรียนกับเราจะได้เรียนรู้ทักษะเชิงลึกเพื่อเตรียมพร้อมประสบความสำเร็จในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

หลักสูตรโรงเรียนสอนทำเล็บของเรา เป็นไปตามข้อกําหนดการฝึกอบรมมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ จะมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานในการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพ ซึ่งห้องเรียนวิชาชีพเฉพาะทาง และชั่วโมงการเรียนการสอนนี้ จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่

 

เริ่มต้นเรียนวันนี้ เพียงดาวน์โหลดคู่มือ

10 + 12 =

ในกรุงเทพฯ นักเรียนเรียนจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 600 ชั่วโมงและสามารถจบหลักสูตรการอบรมได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนผ่านตารางเรียนเสริมนอกเวลา กล่าวคือใช้เวลาเรียนประมาณ 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยหลักสูตรเรียนทำเล็บนี้มีทั้การเรียนรู้แบบภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้นิ้วเทียมหรือหุ่นจำลอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่จำเป็นในการเป็นช่างทำเล็บมืออาชีพ

ที่โรงเรียนของเรา นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะบนโลกแห่งความเป็นจริงในสถานเสริมความงามต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าก่อนเริ่มทำงานจริงในสายอาชีพของตัวเอง

นี่คือรายละเอียดต่างๆที่รวมอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนสอนทำเล็บ

สิ่งจำเป็นที่ควรทราบในการทำเล็บ

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรการทำเล็บจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเล็บในด้านทฤษฏี รวมถึงด้านสุขภาพและความงามต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจภาพรวมมากยิ่งขึ้น เมื่อต้องฝึกงานในร้านเสริมสวย โดยมีหัวข้อการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

 • ประวัติการดูแลเล็บ
 • จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • การใช้งานสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการทำเล็บ
 • สุขอนามัยส่วนบุคคลและสาธารณสุข
 • การดูแลความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

แนวคิดในการดูแลเล็บ

หลักสูตรการทำเล็บในห้องเรียนยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการดูแลเล็บ, วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเล็บ, และวิธีการให้บริการเล็บที่ดี ผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการดูแลเล็บอย่างมีคุณภาพได้ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 • กายวิภาคศาสตร์และความผิดปกติของเล็บ
 • เซลล์ กระบวนการเผาผลาญ และระบบต่างๆของร่างกาย
 • แบคทีเรียวิทยา
 • ทฤษฎีการนวด
 • ทักษะการจัดการคน

ขั้นตอนการฝึกทำเล็บ

หลักสูตรการทำเล็บยังรวมถึงการอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับการดูแลและให้บริการเล็บ ซึ่งการฝึกฝนและการปฏิบัติตามขั้นตอนการทําเล็บเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่เป็นหัวใจสําคัญของอาชีพช่างทำเล็บในอาคต ทั้งนี้การฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าว ยังรวมถึงการอบรมภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการสอนภาคปฏิบัติ โดยนักรียนจะได้ฝึกฝนทักษะของตนเองกับทั้งหุ่นเทียมและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านเสริมสวยในคลินิกของมหาวิทยาลัย ซึ่งวิชาที่เปิดอบรมมีดังต่อไปนี้

 • การทําเล็บมือ
 • การทำเล็บเท้า
 • ขั้นตอนการติดเล็บ
 • ขั้นตอนการปั้นเล็บนูน
 • การอบเล็บเจล
 • การเจียรและตะไบเล็บ
 • การนวดมือ แขน และเท้า
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวงการทำเล็บ

การดําเนินธุรกิจ

นักเรียนที่ฝึกอบรมกับโปรแกรมการทำเล็บนี้ ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอื่นๆที่จําเป็น ไม่ว่าจะป็นการทํางานในร้านเสริมสวยหรือการรับจ้างอิสระ รวมถึงการเป็นเจ้าของบริษัท บทเรียนการทำธุรกิจดังกล่าว สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมความงามผ่านแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย

 • การจัดการธุรกิจ
 • การขายและการตลาด
 • กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคท้องถิ่นและภาครัฐ
 • มาตรฐานความปลอดภัย OSHA ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทนของลูกจ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน!

หลักสูตร

เริ่มต้นวันนี้

ติดต่อเรา:

วิภาวดีรังสิต 64 ซอยแยก 3 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ธุรกิจเสริมสวยและสปา

โปรแกรมออนไลน์ - โปรแกรมนอกสถานที่

Lorem Ipsum เป็นเพียงข้อความจําลองของอุตสาหกรรมการพิมพ์และการเรียงพิมพ์ Lorem Ipsum เป็นข้อความจําลองมาตรฐานของอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1500

 

คุณภาพ

โปรโมชั่น

รับประกัน